AUTOMATION

Kompletta automationsleveranser med din produktion i fokus.

Automation enligt Vingebro

Produktion är vårt fokus. Att den tillverkande produktionsindustrin ska vara kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. Att tillverkning i Norden får stanna i Norden. Och utifrån det sätter vi ihop en arbetsgrupp för att hitta lösningar i varje unikt uppdrag. Vi arbetar både med kompletta automationslösningar och delprojekt inom tex robotsystem, materialhantering, projektledning och styrsystem. 

Vår yrkesstolthet gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, och samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven. Vi är stolta och mycket glada över vår referenslista av kunder och projekt där vi har uppdrag. Den är ett kvitto på vårt arbete.

DIAB

Södra skogsägare

Toyota Materialhantering

Maskinstyrning

Kostnadseffektivitet och precision är två av många fördelar med maskinstyrning där kraven ständigt ökar på flexibilitet för att följa utvecklingen bland annat inom det digitala. Vi har bred och djup kunskap inom maskinstyrning och lägger stort fokus på att ständigt vara uppdaterade, så kontakta oss gärna med dina utmaningar. 

Robot

Med hjälp av automatisering och robotar som en del av produktionslinan kan både stora och mindre företag öka sin konkurrenskraft och underlätta för människor som arbetar inom industri. Vi levererar och installerar kompletta robotlösningar eller delar att integrera i ditt befintliga produktionssystem.  

Hej

Fredrik  

 

Möt Fredrik.

“Med 20 års erfarenhet i branschen och ett år på Vingebro uppskattar jag stort hur vi arbetar för kunden. Med kunskap i detaljerna och övergripande samt högt i tak  löser vi kundernas problem.”

Fredrik Blom, Avdelningschef Automation

Automation i olika branscher

Vi levererar nyckelfärdiga utrustningar och ansvarar för konstruktion, programmering, installation, driftservice och eftermarknad. Oavsett vad ditt företag har för behov inom så har vi tekniken och kompetensen för att konstruera pålitliga automationslösningar som ger ett effektivt produktionsflöde i din verksamhet.

Logistik

Automation inom logistik och förpackning är en viktig bit för att en produktion ska kunna planeras effektivt. Vi hjälper dig gärna med logistiklösningar som möter de automatiska och komplexa krav din produktion har. Leveranssäkerhet med spårbarhet på alla leveranser är en viktig del. 

VÅRA Verksamhetsområden

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.