KONSULT

Kunskap och arbetskraft för att stärka ditt team i arbetet mot optimerad produktion.

Konsult enligt Vingebro

Att anpassa och optimera sin produktion med automatiska flöden och digital teknologi i hjärtat av fysiska processer är inte så lätt. Att både vara expert på sin egen produkt och marknad samtidigt som det önskas djup och bred kunskap i effektiva tillverkningsprocesser är en utmaning för många företag. Inom våra konsult-tjänster kan vi bidraga med kunskap om vilka möjligheter som finns. Våra konsulter kan hjälpa med helhetskoncept, delprojekt inom konsultation, omprogrammering och utveckling av produktionsprocesser, rita elscheman och installationsscheman med mer. Detta hjälper vi gärna till med, från något av våra kontor eller på plats hos dig.  

Konsult är ett samlingsnamn för ett stort antal olika yrken, så även för oss. Det gemensamma för våra konsulter  är att de är expert inom sitt område och gör gärna punktinsatser och bistår med experthjälp vid behov.  Vi är stolta och mycket glada över vår referenslista av kunder och projekt där vi har konsultuppdrag. Den är ett kvitto på vårt arbete.

Södra

Volvo Cars

Rappgo

Ritning

En korrekt ritning eller CAD effektiviserar jobbet för en hantverkare på plats och är grunden till ett en effektivare produktion. Vid våra ritbord sitter skickliga konstruktörer som gärna hjälper dig  med ritningar inom el, vvs, mekanik och automationsteknik. 

Optimerar produktion

Ute hos kund eller från ett av våra kontor kan vi hjälpa till med konsultation för att optimera ett produktiosflöde eller tillverkningslina. Det kan vara ett helhetsprojekt där vi börjar med vita papper eller en omprogrammering inom ett befintligt system. Kontakta oss gärna så berättar vi mer. 

Hej

Andreas

 

Möt Andreas.

“När jag tittar på hur vi tar oss an ett uppdrag blir jag extra stolt över lojaliten, engagemanget och hur vi alltid tänker lite utanför boxen. Målet är alltid att kunden ska bli nöjd, så nöjd att denna affären ger oss nästa affär. Och det märks och genomsyrar verkligen hela vårt arbetsklimat.”

Andreas Vingebro, CEO

VÅRA Verksamhetsområden

Coffee Bean

KONSULT TJÄNSTER

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.