Om Vingebro

A Vingebro AB är bolaget som sätter kunders produktion i fokus. 

01. KUNSKAP

Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.  

02. KUNDFOKUS

Våra kunder är grunden till vår verksamhet. Vi börjar med att tydliggöra kundens behov. Sedan anpassar vi vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt. När en leverans blir en god referens för framtida affärer, då vet vi att vårt kundfokus ger rätt resultat. 

03. AMBITION

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov. 

KORT HISTORIK

Familjär kvalitet

A Vingebro AB startades hösten 2016 som ett konsultbolag mot bilindustrin i Göteborg. Verksamheten bygger på engagerade medarbetare där medvetenheten om automation är den drivande faktorn. Vi strävar efter att hitta innovativa lösningar med kundens önskemål i fokus. Arbetet kännetecknas av eftertänksamhet, riskbedömning och erfarenhet. Vårt mål är inte kvantitet utan kvalitet och varje del av företaget är viktig. Vi söker hela tiden efter medarbetare med det rätta drivet, kunskapen och engagemanget.

VÅRA MEDARBETARE

ETT LAG MED INDIVIDER & STRÅLANDE INSATSER

01. KLAS UDD

Mekanikkonstruktör på Vingebro sedan 2019. 

“Min största styrka är att kunna erbjuda specialkonstruerade maskiner till nästan vilken tillämpning som helst. Och det är också det jag tycker är absolut roligast, att få sitta i lugn och ro och noggrant rita maskiner. Det och att lösa problem som dyker upp. Jag ser mig som en problemlösare och ser fram emot att få vara med och växa tillsammans med Vingebro som företag.”

 

02. FREDRIK BLOM

Avdelningschef för Automation. 

“Med 20 års erfarenhet i branschen och ett år på Vingebro uppskattar jag stort hur vi arbetar för kunden. Min erfarenhet ger mig både kunskap i detaljerna, det övergripande runt omkring, och vikten av att ha det  högt i tak när vi löser kundernas problem. Och just hur vi löser kundernas problem är något jag uppskattar lite extra här på Vingebro.” 

03. ANDREAS VINGEBRO

VD och grundare av A Vingebro

“Våra ledord är ”produktion i fokus”. Och då handlar det inte om vår produktion, utan om våra kunders. För att möte marknadens behov i en föränderlig tid, lägger vi stor kraft på vår personal och jag är stolt över den kunskap vi har i bolaget. Vår styrka är att förvalta vår samlade erferenhet till problemlösning för vår kund. Och den lojalitet och engagemeng jag ser varje dag hos alla anställda gör mig tacksam.”

VINGEBRO

Våra ledord

KUNSKAP

Marknadsanpassad kunskap med fokus på smart produktion

KUNDFOKUS

Lösa kunders utmaningar bättre än förväntat

AMBITION

Att lära nytt, att sätta mål, att utmana oss mot ständig förbättring

Z

ANSVAR

Ansvar för vår miljöpåverkan, våra leveranser, våra åtagande och anställda

ENGAGEMANG

Med engagemang och hjärta hjälper vi våra kunder med deras utmaningar

KVALITET

Kvalitet i vår kunskap, i vårt erbjudande och den leverans vi sätter vårt namn på

EN KOPP KAFFE?

BORÅS, GÖTEBORG, VÄXJÖ
+46 (0) 31  313 33 31
info@VINGEBRO.SE

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.