TJÄNSTER

Våra tjänster utgår från din produktion.

Din produktion är vårt fokus

Att den tillverkande produktionsindustrin är kostnadseffektiv är en viktig del för att fortsatt vara konkurrenskraftig och ha möjlighet att stanna i Norden. Men i ett landskap där snabba förändringar råder är det lättare sagt än gjort. Vi kan bidraga med kunskap om vilka möjligheter som finns, bland annat hur vi kan ta vara på digitaliseringen möjligheter för att din produktion ska bli än effektivare och smartare. Vi kan införliva automatiserad, digitaliserad och uppkopplad produktion i hjärtat av fysiska processer.

Vår styrka är vår kompletta flexiblitet där grunden är våra tre fokusområden: Automation med kompletta automationsleveranser, Teknik för elinstallation och skåps-tillverkning samt Konsulttjänster för uthyrning av teknisk konsultverksamhet. Från kompletta helhetslösningar till skräddarsydda delprojekt.

Våra verksamhetsområden

AUTOMATIONS SYSTEM

Oavsett vad ditt företag har för behov inom automation så har vi tekniken och kompetensen för att konstruera pålitliga automationslösningar som ger ett effektivt produktions-flöde i din verksamhet.

TRÄFIBRETS VÄG

Från skog via sågverk och träförädling till färdiga möbler, dörrar och hus. Vi har robotik och automation för modern träförädling och följer träfibret till en färdig produkt. Vi har bland annt stor erfarenhet inom KLT byggda hus. 

LOGISTIK

Logistiklösningar som bygger på teknik. Som möter de automatiska och komplexa krav dagens produktion har. Leveranssäkerhet med spårbarhet är en viktig del. 

ELELKTRIKER

Vi är auktoriserade elinstallatörer hos Elsäkerhetsveket och har ett stort kontaktnät av certifierade elektriker som gärna tar sig an projekt hos dig. 

UNDERHÅLL & SERVICE

Tjänster inom allt från drift, förebyggande- och hjälpande underhåll till beredskap. Vi finns här under hela processen. Hör gärna av dig. 

KONSULT

Ute hos kund eller från ett av våra kontor kan vi hjälpa till med konsultation för att optimera ett produktiosflöde eller tillverkningslina. Det kan vara ett helhetsprojekt där vi börjar med vita papper, en omprogrammering inom ett befintligt system eller en ritning inom el, vvs, mekanik och automationsteknik. 

ROBOT

Med hjälp av automatisering och robotar som en del av produktionslinan kan både stora och mindre företag öka sin konkurrenskraft och underlätta för människor som arbetar inom industri. Vi levererar och installerar kompletta robotlösningar eller delar att integrera i ditt befintliga produktionssystem.  

KontaktA oss gärna

+46 (0)31 – 313 33 13
info@vingebro.se

Verksamhetsområden

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.